sq

EBC eshte tashme ESCO

ebc.alUncategorized @sqEBC eshte tashme ESCO
7 November 2017

EBC ofron tashme një shërbim të ri të quajtur ESCO (Energy Service Company) dhe është në gjendje t’ju ofrojë shërbime të eficenses së energjisë si dhe auditime të energjisë, projekte për kursimin e energjisë, ruajtjen e energjisë, prodhimin e energjisë si dhe furnizimin me energji.