sq

Uncategorized @sq

EBC eshte tashme ESCO

EBC ofron tashme një shërbim të ri të quajtur ESCO (Energy Service Company) dhe është në gjendje t’ju ofrojë shërbime të eficenses së energjisë si dhe auditime të energjisë, projekte për kursimin e energjisë, ruajtjen e energjisë, prodhimin e energjisë si dhe furnizimin me energji.

Menaxhim i ri i EBC

Energy Business Consulting njofton se Z. Alban Spahiu, duke filluar nga 17.02.2017, është pronari i ri dhe Administrator i kompanisë. Z. Spahiu ka një eksperiencë të gjatë në sektorin bankar dhe pritet të zgjerojë shërbimet e EBC dhe të bëjë kompanine më te madhe dhe më fitimprurese.